search

Granty na projekty ekologiczne dla szkół i gmin

29 maja 2024
Granty na projekty ekologiczne dla szkół i gmin

Do 15 tys. zł można uzyskać z Funduszu Naturalnej Energii m.in. na tworzenie miejsc i przestrzeni do edukacji ekologicznej opartej na eksperymentowaniu, ścieżki edukacyjne, ogrody społeczne i  przyszkolne, parki i inne tereny z trwałą infrastrukturą służącą ludziom i bioróżnorodności, zagospodarowanie terenów poprzez sadzenie drzew i krzewów oraz na kampanie edukacyjne. Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, koła gospodyń wiejskich oraz inne organizacje społeczne. Granty dostępne są dla 31 powiatów i 26 miast. Wnioski można składać do 31 lipca za pośrednictwem formularza, który dostępny jest TUTAJ.

Źródło: gov.pl, samorzad.pap.pl