search

Generacja 6.0 – kolejna edycja konkursu grantowego

04 lipca 2022
Generacja 6.0 – kolejna edycja konkursu grantowego

Generacja 6.0 to program skierowany do podmiotów, które chcą zorganizować działania dla osób 60+. Projekty mogą być realizowane w gminach do 25 tys. na terenie Polski. W ramach programu dofinansowanie uzyskują projekty o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, np.: szkolenia dot. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp. Dodatkowo, obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, gminy (jednostki samorządu terytorialnego), Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez AriMR. Nabór zgłoszeń potrwa do 26 sierpnia 2022 r. W tegorocznej edycji programu wygra maks. 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane – każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

Źródło: wartowiedziec.pl