search

Komunikat MF ws. rozliczania środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe

04 maja 2022
Komunikat MF ws. rozliczania środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe

Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowało wyjaśnienia dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy powinny być ujmowane w budżecie JST z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Szczegółowa instrukcja wykazywania dzieci i uczniów z Ukrainy znajduje się pod adresem: https://icein.gov.pl/instrukcja-wykazywania-danych-w-sio-uczniowie-z-terenu-ukrainy/

Szczegółowe zasady naliczania środków na uczniów z Ukrainy znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-podzialu-srodkow-finansowych-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe

Źródło: samorzad.pap.pl