search

#FlashHistorii – konkurs Rady Dzieci i Młodzieży

07 kwietnia 2023
#FlashHistorii – konkurs Rady Dzieci i Młodzieży

Celem konkursu jest zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz upamiętnienia osób, miejsc i wydarzeń związanych z antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym, popularyzacja wiedzy o powstaniu styczniowym oraz upamiętnienie powstania w getcie warszawskim. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnik – indywidualny lub zespół (maksymalnie 2 osoby) – może nadesłać jedną pracę konkursową, czyli od 1-3 fotografii związanych z upamiętnianym tematem wraz z uzasadnieniem wyboru na adres rdim@mein.gov.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 kwietnia. Ogłoszenie listy laureatów konkursu nastąpi do 15 czerwca 2023 r.


Źródło: gov.pl