Zapowiedź zmian w egzaminach ósmoklasisty i maturalnych

Rozszerzony zakres egzaminu ósmoklasisty o wybrany przedmiot od przyszłego roku szkolnego oraz nowa formuła zdawania matury w roku 2023 z historii i WOS-u w zmienionym zakresie to  dwie najistotniejsze informacje, jakie zostały podane na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania.

Głównym tematem obrad komisji nie były jednak egzaminy, a kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój kompetencji uczniów. Wychowanie patriotyczne, historyczne i obywatelskie budzą obawy posłów, zwłaszcza gdy chodzi o zespół powołany przez MEiN do pisania podręczników i podstaw programowych. Z kolei MEiN nie widzi w tym obszarze niebezpieczeństwa ideologizacji procesów nauczania.

Źródło: portalsamorzadowy.pl