Egzaminy bez maseczek – jest zmiana w rozporządzeniu

Znowelizowane rozporządzenie epidemiczne doprecyzowuje przepisy dotyczące zdawania egzaminów zewnętrznych. Zawiera m.in. zwolnienie z obowiązku zakładania maseczek osób zdających  oraz innych  osób uczestniczących  w  przeprowadzaniu: egzaminu  ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,   jeżeli   w   trakcie   egzaminu   odległość   pomiędzy   poszczególnymi   osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Ponadto nauczyciele zasiadający w zespołach egzaminacyjnych mogą nocować w hotelach, a osoby przekraczające granicę w celu zdawania egzaminu nie muszą odbywać kwarantanny.

Źródło: prawo.pl