Nieprzystąpienie do egzaminu ósmoklasisty? – przedstawiciele środowiska szkolnego odradzają

Część rodziców, z obawy o wynik swojego dziecka na egzaminie ósmoklasisty, rozważa możliwość nieprzystąpienia swojej pociechy do testu. Pracownicy oświaty alarmują – mimo braków w wiedzy i wielu wątpliwości po okresie zdalnego nauczania, na egzaminie ósmoklasisty trzeba być, ponieważ jest to warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Repetowanie na własną rękę…

Zdaniem specjalistów nierozsądne jest samodzielne decydowanie (przez nieprzystąpienie do egzaminu) o pozostawieniu dziecka w ósmej klasie na kolejny rok. Może to przysporzyć mu bowiem więcej stresu i obaw, niż niesatysfakcjonujący wynik na teście. Warto pamiętać, że choć egzamin ósmoklasisty jest bardzo ważny, to jego wynik nie przesądza o przyszłości dziecka.

 

Źródło: portalsamorzadowy.pl