search

RPO apeluje ws. wymogu zdawania egzaminu ósmoklasisty przez uczniów z Ukrainy

19 kwietnia 2022
RPO apeluje ws. wymogu zdawania egzaminu ósmoklasisty przez uczniów z Ukrainy
Obowiązek przystąpienia przez uczniów z Ukrainy do egzaminu ósmoklasisty jako warunek
ukończenia szkoły podstawowej i udziału w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych może
prowadzić do nierówności w dostępie do nauki, dyskryminacji oraz ograniczania wolności i praw
dzieci uchodźczych, czyli do naruszenia art. 70, 32 oraz 37 Konstytucji – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i apeluje do ministra edukacji o zmiany przyjętych w tym zakresie rozwiązań.
 
W piśmie skierowanym do resortu edukacji RPO stwierdza, że większość uczniów przybyłych z
Ukrainy do Polski nie zna języka polskiego w stopniu umożliwiającym osiągnięcie zadowalającego
wyniku egzaminu. Powołuje się również na opinie organizacji zajmujących się edukacją, które
postulują odstąpienie w tym roku od obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez
uczniów i uczennice z doświadczeniem uchodźczym, lepsze uregulowanie zasad rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych, a także poszerzenie bazy szkolnej proporcjonalnie do liczby uczniów i
uczennic włączanych do systemu oświaty (tworzenie nowych szkół, zwiększenie liczby oddziałów
oraz zatrudnienie nauczycieli).
 
Źródło: samorzad.pap.pl