search

CKE: brak specjalnych wytycznych sanitarnych na tegorocznych egzaminach

26 kwietnia 2022
CKE: brak specjalnych wytycznych sanitarnych na tegorocznych egzaminach
Na egzaminie ósmoklasisty, na maturze i na egzaminach zawodowych nie będą w tym roku obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne jak w 2020 i 2021 r. – poinformował w komunikacie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.
 
Dyrektor CKE podał, że podczas egzaminów obowiązują „Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego”, opracowane przez MEiN, MZ oraz GIS w zakresie, w jakim odnoszą się one do sytuacji egzaminacyjnej. W wytycznych tych wskazano m.in., że do szkoły uczęszczać mogą tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to także pracowników szkół – do pracy mogą przychodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rekomenduje się także ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz oraz zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób.
 
Źródło: samorzad.pap.pl