search

Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r.

22 sierpnia 2022
Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie komunikaty i informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2023 r. Wśród materiałów udostępnionych na stronie CKE są m.in.:

  • informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023,
  • harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r.,
  • komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający,
  • komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.,
  • formularze przydatne dla zdających.

Wszystkie materiały można pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Źródło: gov.pl