Dzień Nowych Technologii w Edukacji

W piątek, 20 marca br. po raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). To inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zgłoś swoją inicjatywę

W ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN zachęca do zorganizowania w swojej szkole, placówce oświatowej czy przedszkolu zajęć, warsztatów, prezentacji multimedialnych, gier, zabaw, projekcji filmów, spotkań z ciekawymi osobami lub pokazowych lekcji dla dzieci i dorosłych.

Zaplanowane inicjatywy w ramach DNTE można zgłaszać do 16 marca br. przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja.

Konkurs na najlepsze wydarzenia

Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Na zgłoszenia do konkursu MEN czeka do 17 kwietnia br.

 Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

  • zgłoszenie przez szkołę/placówkę oświatową wydarzenia,
  • zorganizowanie 20 marca br. aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji,
  • przygotowanie relacji z wydarzenia za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl.

 

Źródło: www.gov.pl