search

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023

20 marca 2023
Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023

W piątek 31 marca 2023 roku, już po raz piąty, odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

DNTE w Twojej placówce

MEiN zachęca do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji we własnej placówce. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych. Termin zgłaszania inicjatyw upływa 28 marca br. Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2023–zapraszamy-do-udzialu

Źródło: gov.pl