Dyrektor przedszkola może zażądać zaświadczenia lekarskiego dot. zdrowia dziecka

Dyrektor przedszkola ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi, że dziecko jest zdrowe, jeśli wraca ono po chorobie, a nadal ma np. podwyższoną temperaturę – powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Jak mówił, chodzi o ochronę innych dzieci i nauczycieli.

Przyprowadzanie przedszkolaków z objawami choroby do placówek to powracający i, jak dotąd, nieuregulowany problem. Teraz powinno się to zmienić. Zgodnie w wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jeśli dziecko przejawia objawy choroby należy wezwać rodziców, by odebrali je z przedszkola. Jeśli objawy są rozpoznane u dziecka, które rodzic do przedszkola przyprowadził, to dyrektor przedszkola lub szkoły nie powinien tego dziecka przyjmować. Jak zaznaczono, nie dotyczy to tylko zachorowań na COVID-19, ale w ogóle zjawiska przyprowadzania do placówek dzieci z objawami chorobowymi.

Źródło: portalsamorzadowy.pl