search

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla dyrektorów placówek oświatowych opublikowane

19 stycznia 2023
<strong>Rozporządzenie w sprawie wymagań dla dyrektorów placówek oświatowych opublikowane</strong>

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę rozporządzenia w sprawie wymagań dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych. Zgodnie z nowelizacją stanowisko dyrektora będzie mogła zajmować osoba, która uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy. Ponadto z rozporządzenia wykreślono przepisy umożliwiające ubieganie się o stanowisko kierownika lub wicedyrektora nauczycieli kontraktowych. Według przepisów przejściowych nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed dniem 1 września 2022 r. może zajmować stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły tylko do 31 sierpnia 2027 r.

Według rozporządzenia stanowisko dyrektora placówki edukacyjnej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który m.in. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce; ukończył studia z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela.

Źródło: samorzad.pap.pl