search

Dotacja podręcznikowa – zwiększenie limitu wydatków

16 września 2022
Dotacja podręcznikowa – zwiększenie limitu wydatków

Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy, zwiększeniu ulegnie w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową.

Środki na ten cel, zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskowanym przez organy prowadzące na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, są w 100% zabezpieczone w budżecie – informuje MEiN. Zostaną przekazane niezwłocznie wojewodom, a za ich pośrednictwem organom prowadzącym szkoły/jednostkom samorządu terytorialnego, po wejściu w życie regulacji prawnych, które to umożliwią. Jednocześnie MEiN przypomina, że nieuprawnionym jest egzekwowanie od rodziców uczniów zwrotu środków finansowych poniesionych na zakup podręczników, które zostały przez szkołę wskazane jako niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego.

Źródło: gov.pl