Nowe wzory tabel w rozporządzeniu MEiN ws. dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki

27 kwietnia 2022
Nowe wzory tabel w rozporządzeniu MEiN ws. dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozporządzenie określa nowe wzory tabel, które należy wypełnić ubiegając się o dotację. W tabelach uwzględniono m.in. wzrost liczby uczniów danych klas w ciągu roku szkolnego 2021/2022 w stosunku do liczby uczniów tych klas, którym w 2021 r. szkoły podstawowe ze środków dotacji celowej zapewniły podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub inne materiały edukacyjne.

Rozporządzenie określa też wysokość środków przypadających na jednego ucznia w zależności od rodzaju zakupionych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz klasy, do której uczęszczają uczniowie. W klasach I-III szkół podstawowych jest to kwota 89,10 zł na jednego ucznia, w klasach IV-VIII przypadają kwoty od 166,32 zł do 297 zł na jednego ucznia. Na materiały ćwiczeniowe szkoły mogą wydać od 24,75 zł do 49,50 zł.

Żródło: samorzad.pap.pl