search

Dofinansowanie zajęć wspomagających

30 czerwca 2021
Dofinansowanie zajęć wspomagających

Ministerstwo Finansów opublikowało listy gmin i powiatów, którym przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Środki otrzymało na razie 151 gmin i 47 powiatów. Samorządy, które zdecydowały się na prowadzenie zajęć dodatkowych od września, a nie już w czerwcu, mogą jeszcze wnioskować o dodatkową subwencję na ten cel.

Źródło: samorzad.pap.pl