search

Rusza nabór wniosków na zajęcia sportowe dla uczniów

18 listopada 2022
Rusza nabór wniosków na zajęcia sportowe dla uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych. Do rozdysponowania jest 25 mln zł. Zgodnie z regulaminem o środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków upływa 16 grudnia br., a ich rozpatrzenie nastąpi do 16 lutego 2023 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu AMODIT https://wnioski.msit.gov.pl


Źródło: gov.pl