search

Dofinansowanie w programie Rehabilitacja 25 plus

19 maja 2022
Dofinansowanie w programie Rehabilitacja 25 plus

Do 17 czerwca 2022 r. przyjmowane są wnioski w oddziałach PFRON właściwych ze względu na siedzibę placówek (podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie) o przyznanie środków na realizację programu Rehabilitacja 25 plus w roku szkolnym 2022/2023. Program Rehabilitacja 25 plus powstał z myślą o niezatrudnionych absolwentach, dla których nie ma miejsc w placówce dziennego pobytu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Z dofinansowania może skorzystać podmiot, który prowadzi: ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW), ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy (ORW), szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (SpdP), inną placówkę edukacyjną, w której realizowany jest obowiązek nauki. Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia, który będzie określał: zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy; planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem; propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników; zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Źródło: ops.pl, gov.pl