search

32 mln zł na rozwój usług społecznych

18 października 2022
32 mln zł na rozwój usług społecznych

W środę 12 października w siedzibie resortu rodziny podpisano z przedstawicielami samorządów umowy o powierzenie grantów w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wsparcie, jakie będzie realizowane w ramach grantów, dotyczy m.in. rozwoju usług asystenckich, usług sąsiedzkich, opieki wytchnieniowej, zwiększenia dostępności usług transportowych, tworzenia mieszkań wspomaganych i treningowych. Ale nie tylko – to też np. utworzenie i prowadzenie strefy kreatywności osób niesamodzielnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, pilotażowy program wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności czy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Na rozwój wymienionych usług w ramach konkursu grantowego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło ponad 32 mln zł.

Źródło: gov.pl