Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej – aktualizacja wytycznych GIS

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Główne zmiany dotyczą zwiększenia liczebności grupy do 25.

Ponadto złagodzone zostały wytyczne dotyczące:

  • minimalnej przestrzeni przeznaczonej na pobyt zbiorowy,
  • przynoszenia zabawek z domu,
  • organizacji pracy grupy, w tym także np. zbierania się w jednym pomieszczeniu dzieci przychodzących do przedszkola lub oczekujących na odebranie przez rodziców. Umożliwiono także udział rodziców w odbywaniu przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce wychowania przedszkolnego.

Aktualne wytyczne GIS-u można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Źródło: gov.pl