Diagnoza poradni psychologiczno-pedagogicznej

Nawet 1/3 dzieci w każdej klasie przejawia swoistego rodzaju problemy: emocjonalne, wychowawcze i rozwojowe, które wymagają wsparcia pedagoga lub psychologa. Według statystyk rośnie również liczba dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu i to na każdym etapie edukacyjnym. Często są to dzieci pozostające bez profesjonalnej diagnozy. Stanowi to swoisty problem dla nauczycieli, ale również dla rodziców. Sytuacja wydaje się patowa. Nauczyciel widzi ucznia z problem, zgłasza ten problem rodzicom, ale ci nie wyrażają z gody na pójście z dzieckiem do poradni. Wtedy szkoła jest bezradna, ponieważ nie może zmusić rodziców do zasięgnięcia opinii czy zdiagnozowania w poradni. W takim przypadku dyrektor placówki oświatowej ma prawo zwrócić się z wnioskiem do sądu rodzinnego o zbadanie sytuacji dziecka. Rodzice powinni zrozumieć, że brak diagnozy to brak rzetelnej pomocy w szkole czy przedszkolu – pomocy w postaci terapii czy leczenia, spersonalizowanej, dostosowanej do potrzeb dziecka z problemem.


Redakcja