search

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

19 stycznia 2022
Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

Do końca lutego br. potrwa rekrutacja na nową turę bezpłatnych szkoleń realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy
i Uniwersytet Szczeciński
w ramach projektu Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pracę z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną, bezpieczeństwo pracownika socjalnego (elementy samoobrony), nowatorskie metody i techniki pracy socjalnej i wiele innych.

Dla kogo i jak się zgłosić?

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu. Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły: 
https://uczelniakorczaka.pl/project/nowe-specjalnosci-ii-stopnia-specjalizacji-w-zawodzie-pracownik-socjalny-odpowiedzia-na-nowe-wyzwania/

 

Źródło: uczelniakorczaka.pl