Czy i w jakiej formie wróci nauczanie zdalne?

Resort edukacji nie zaprzecza, że zdalne nauczanie może być kontynuowane po wakacjach. Część rodziców protestuje, a nauczyciele chcą, by przepisy precyzyjnie określały, na jakich zasadach ma się ono odbywać.

Konieczna dyskusja o płacach i podstawie programowej

Stanowisko Komisji Pedagogicznej przy ZNP wskazuje na cztery obszary, które wymagają regulacji, są to:

  • stworzenie jednolitego portalu edukacyjnego;
  • zmiany w podstawie programowej;
  • wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zdalnego kształcenia;
  • długość jednostki lekcyjnej.

Związkowcy proponują też, by resort edukacji, za pośrednictwem kuratorów oświaty, sprawdził, jak przebiegało zdalne kształcenie w każdym z województw i jakie występowały problemy. Bez tego nie ma możliwości sprawdzenia choćby tego, ilu uczniów nie realizuje obowiązku szkolnego.

Rodzice protestują przeciwko zdalnej edukacji

Tymczasem przeciwko kontynuowaniu nauki w formie zdalnej protestują rodzice uczniów, którzy zebrali już ponad 50 tys. podpisów pod petycją skierowaną do MEN. Wskazują oni, że problemem w kwestii zdalnej edukacji nie są braki sprzętowe, czy brak przeszkolonych nauczycieli, ale długotrwała izolacja, która odbija się negatywnie na zdrowiu psychicznym uczniów.

Źródło: prawo.pl