Czwarte rozporządzenie MEN w związku z epidemią: dotacje dla szkół niepublicznych

Czwarte rozporządzenie MEN w związku z epidemią: dotacje dla szkół niepublicznych

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak podało MEN w swoim komunikacie: „Nowelizacja gwarantuje policealnym szkołom niepublicznym, niepublicznym szkołom dla dorosłych oraz niepublicznym szkołom artystycznym otrzymanie dotacji w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (począwszy od marca) na każdego ucznia, na którego dotacja ta przysługiwała w lutym 2020 r.”

Ministerstwo podkreśliło również, że takie rozwiązanie jest już znane tym szkołom, ponieważ w podobny sposób są one dotowane w miesiącach wakacyjnych.

Nowelizacja stanowi doprecyzowanie wcześniej ogłoszonych na czas epidemii przepisów, zgodnie z którymi „do ustalania dotacji za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), w zakresie dotyczącym uzależnienia otrzymania dotacji na ucznia od jego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz art. 26 ust. 3 i art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych”.

Źródło: www.gov.pl