Czwarta tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym

W poniedziałek, 17 czerwca br. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odbyła się czwarta tura rozmów przy „Okrągłym stole” edukacyjnym. Obrady plenarne z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz członków kierownictwa MEN były kontynuacją wcześniejszych sesji z 26 i 30 kwietnia oraz 10 maja br. Spotkanie miało charakter roboczy i koncentrowało się wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole.

Podczas kolejnych rozmów obecna była wiceminister Marzena Machałek oraz wiceminister Maciej Kopeć. 

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że pomysły zgłoszone i uzgodnione podczas obrad będą w miarę możliwości wdrażane. Podkreślił też znaczenie obecności i zaangażowania wszystkich grup. – Uczniowie po raz pierwszy tak mocno zabrali głos i ich perspektywa została tutaj ujęta – dodał podsumowując udział uczniów w rozmowach.

Szef rządu podkreślił też rolę rodziców w kształtowaniu i poprawie całego systemu edukacji.

Premier zaznaczył, że kolejny duży obszar to realizacja porozumienia zawartego przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, które dotyczy m.in. podwyżek dla nauczycieli. Podkreślił, że tegoroczna podwyżka poprawi sytuację finansową nauczycieli.

Jesteśmy otwarci na dalsze zmiany, które usprawnią funkcjonowanie całego systemu edukacji narodowej, całego systemu oświaty – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Po zakończeniu kolejnej tury rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podkreślił, że „szkoła nie potrzebuje kolejnej rewolucji; mamy kontynuować tę zmianę, która się dokonała, dokonać minimalnej korekty, gdy jest to potrzebne”.

Źródło: www.gov.pl