search

Czternasta emerytura wkrótce trafi do seniorów

30 czerwca 2022
Czternasta emerytura wkrótce trafi do seniorów

Chociaż miała być świadczeniem jednorazowym w 2021 r. – czternasta emerytura zostanie wypłacona również w tym roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W pełnej wysokości (1338,44 zł) czternastkę otrzymają osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł. Z kolei wobec osób pobierających świadczenie wyższe niż 2900 zł zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę” – w ich przypadku czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki. Czternasta emerytura trafi łącznie do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. Koszt wypłaty czternastek wyniesie ok. 11,4 mld zł.

Źródło: gov.pl