Coraz lepsza kondycja finansowa samorządów nie zawsze przekłada się na wydatki na oświatę – konferencja szefa MEN

Dostrzegamy wzrost kosztów zadań oświatowych, dlatego zwiększamy nakłady na edukację. W ostatnich latach subwencja wzrosła o 6,5 mld zł, przekazujemy też samorządom duże kwoty z rezerwy 0,4 proc. na wydatki związane z reformą – powiedział Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Minister Piontkowski podkreślił, że oświata w Polsce nie jest tylko zadaniem rządu. Konieczna jest również współpraca z samorządem, zwłaszcza finansowa. – Trzeba wyraźnie powiedzieć, że subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa czy dotacje państwowe, nie są jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Zgodnie z polskim prawem zadania te powinny być finansowane również z dochodów własnych samorządów – podkreślił.

Szef MEN zaznaczył, że z roku na rok rosną nakłady na edukację, w ostatnich latach o ponad 16 proc. – Mówienie, że państwo nie dostrzega wzrostu kosztów prowadzenia szkół jest nieprawdziwe – powiedział minister Piontkowski. Jednocześnie przyznał, że w ostatnich latach znacząco wzrosły dochody własne samorządów, np. w 2018 r. łącznie wzrosły o 22 mld zł. Kwota ta to prawie połowa kwoty rocznej subwencji oświatowej. Udziały z podatku PIT wzrosły pomiędzy rokiem 2016 a 2018 o niemal 24%, w CIT o 30%. – Widzimy, że mimo wzrostu dochodów własnych samorządów wydatki oświatowe w budżecie samorządów stanowią coraz mniejszy udział. Widzimy tendencję, że wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wydatków w stosunku do wydatków ogółem – powiedział minister. 

W konferencji uczestniczyła również wiceminister Iwona Michałek i wiceminister Maciej Kopeć. 

Źródło: www.gov.pl