Europejskie pomysły na szkołę i jej nadzór

Co kraj, to obyczaj i – w konsekwencji – inna forma nadzoru nad placówkami edukacyjnymi. Dla przykładu: w Anglii szkoły cieszą się znaczną autonomią w zakresie realizacji programu edukacji. Oczywiście istnieją powołane do kontroli instytucje, jednak ich interwencja następuje dopiero, gdy zauważalne są znaczące spadki w poziomie nauczania. Nadzór zewnętrzny sprawowany jest w tym kraju przez Ofsted – Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills, a raporty z przeprowadzonych kontroli są publiczne. Francję cechuje natomiast duże centralizacja, a placówki w Finlandii posiadają dużą swobodę w prowadzeniu szkół i przedszkoli. Podobnie jak w Polsce, najważniejsza jest podstawa programowa, jednak – w przeciwieństwie do nas – Finowie mogą ją w zakresie nauczania modyfikować. Ponadto fińscy nauczyciele mają dużo swobody w tworzeniu metod i wyborze najlepszych i najskuteczniejszych form nauczania.