CKE opublikowała informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie   maturalnym   od   roku   szkolnego   2022/2023,   który   po   raz   pierwszy   zostanie przeprowadzony: 

  • w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego; 
  • w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum. 

Materiały  zawierają  m.in.:  opis   wymagań   i  arkuszy egzaminacyjnych  z  poszczególnych przedmiotów,   zasady   oceniania   oraz   przykładowe   zadania  wraz   z   rozwiązaniami.   W przypadku wypracowań CKE przedstawiła w informatorach przykładowe realizacje tematów napisane   przez   uczniów   ostatnich   klas   szkół   ponadpodstawowych,   ocenione   oraz skomentowane przez egzaminatorów.

Źródło: gov.pl