search

Małe Centra Nauki SOWA zachęcają do odwiedzin

05 kwietnia 2023
Małe Centra Nauki SOWA zachęcają do odwiedzin

Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, która została zapoczątkowana w 2020 r. SOWA to sieć lokalnych minicentrów nauki, w których uczniowie zdobywają wiedzę przez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie. Centra powstają przy już funkcjonujących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych, takich jak domy kultury, biblioteki czy muzea. Głównym celem tworzenia Małych Centrów Nauki SOWA jest wzbogacenie lokalnych społeczności o miejsca, które pozwolą dzieciom i młodzieży z mniejszych miast i miejscowości odkrywać oraz rozwijać swój potencjał.

Źródło: gov.pl