Bezpłatne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego dla nauczycieli

Jak informuje MEN bezpłatne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostaną przeprowadzone we wszystkich miastach wojewódzkich od października do listopada 2020 r. Dodatkowo nauczyciele będą mogli korzystać z platformy e-learningowej „Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”. Udział w szkoleniach pozwoli nauczycielom na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych poświęconych tej właśnie tematyce.

„Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego” to projekt przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury.

 Jak zgłosić chęć udziału?

 W szkoleniach stacjonarnych mogą wziąć udział nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy mogą zarejestrować się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.tinyurl.com/drogazklasa.

Szczegóły dotyczące projektu, terminarz i miejsce szkoleń znajdują się na stronie www.akademiamddp.pl/droga-z-klasa.

Źródło: gov.pl