search

Nabór do „Aktywnej tablicy” – edycja 2023

29 marca 2023
Nabór do „Aktywnej tablicy” – edycja 2023

Rusza kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica”, której celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022.

W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia. 

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica–edycja-2023

Źródło: gov.pl