Akademia Doskonalenia | Oficyna MM Akademia Doskonalenia | Oficyna MM

Akademia Doskonalenia jest marką szkoleniową Oficyny MM Wydawnictwa Prawniczego w Poznaniu. Organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte dla szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz instytucji pomocy społecznej. Specjalizujemy się m.in. w tematach z zakresu prawa, zarządzania, metodyki oraz dydaktyki. Przedstawiamy innowacyjne metody pracy, które pomożemy wdrożyć w Państwa placówce. Naszych prelegentów wyróżniają rzetelność, sumienność oraz wysoki poziom wiedzy merytorycznej, a także zaangażowanie w każdy projekt szkoleniowy. Programy szkoleń zostały opracowane z uwzględnieniem problemów, potrzeb oraz wyzwań, przed jakimi stoją pracownicy konkretnych instytucji.

Naszym celem jest przekazywanie praktycznych umiejętności oraz wspieranie wiedzą i doświadczeniem dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, a także pracowników placówek pomocy społecznej. Dla uczestników przygotowujemy wysokiej jakości materiały szkoleniowe zaprojektowane z myślą o możliwości ich późniejszego wykorzystania. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Jesteśmy członkami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, posiadamy także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wysoką jakość oferowanych przez usług nas potwierdzają:

Mają Państwo możliwość korzystania z naszych szkoleń w oparciu o regulacje Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.Więcej informację o Akademii Doskonalenia znajdziecie na stronie www.ad.oficynamm.pl