82. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców z udziałem ministra edukacji

2 lipca minister Dariusz Piontkowski wziął udział we mszy świętej podczas 82. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. W wydarzeniu tym każdego roku uczestniczy kilka tysięcy nauczycieli.

Mszy świętej na jasnogórskich błoniach przewodniczył biskup Edward Dajczak. W koncelebrze uczestniczył bp Piotr Turzyński z Radomia, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli.

Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem „W imię przyszłości kultury”, nawiązującym do wystąpienia Jana Pawła II w siedzibie UNESCO w 1980 roku w Paryżu. Przemówienie to traktowane jest jako wykład na temat chrześcijańskiego rozumienia kultury. 

Pielgrzymki polskich nauczycieli na Jasną Górę mają długą tradycję. Ich początek sięga 1937 roku.


Źródło: www.gov.pl