ZNP i OSKKO chcą większej autonomii dyrektora ws. wprowadzania nauki hybrydowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty występują o zmianę przepisów prawa w zakresie rozszerzenia autonomii dyrektora w kwestii przechodzenia szkół i placówek na hybrydowe nauczanie. W świetle obecnych przepisów dyrektor może podjąć taką decyzję jedynie za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W stanowisku ZNP i OSKKO czytamy: „Możliwość podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć i wprowadzeniu przez dyrektora hybrydowej nauki będzie miała charakter prewencyjny  i pozwoli na zamienną pracę klas i oddziałów (stacjonarną i zdalną), co bez wątpienia (…) przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły (placówki)”.

Źródło: znp.edu.pl