Zniesienie oceny wewnętrznej i zewnętrznej – minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie

Minister Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie, które ma pozwolić na odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli. W wyniku nowelizacji ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywana w ramach kontroli.

W uzasadnieniu do rozporządzenia zaznaczono, że potrzeba zmian wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji. W opinii środowisk i osób związanych z nadzorem pedagogicznym korzyści z realizacji tej formy nadzoru pedagogicznego są niewspółmierne do nakładu czasu i pracy koniecznych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Minister edukacji i nauki podkreślił, że chce, aby nauczyciele w ogóle nie poświęcali się pracy biurokratycznej, tylko pracy z uczniem, tworzeniu wspólnoty i pomaganiu w odrabianiu zaległości związanych z pandemią.

Źródło: portalsamorzadowy.pl