Znamy kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zgodnie z Rozporządzaniem w sprawie organizacji roku szkolnego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. W tym roku będzie to wtorek, 1 września. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia, a dwa tygodnie później ruszą dwutygodniowe ferie zimowe w pierwszych województwach. Z kolei wiosenna przerwa od nauki przypadnie w przyszłym roku w dniach od 1 do 6 kwietnia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 25 czerwca.

Kiedy odbędą się egzaminy?

Egzamin ósmoklasisty został przesunięty z kwietnia na maj; odbędzie się w dniach 25-27 maja. Zmiana ta została zapisana w nowelizacji Rozporządzenia ws. szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Natomiast matury rozpoczną się 4 maja. Szczegółowe harmonogramy egzaminów zewnętrznych są dostępne na stronie CKE.

Źródło: samorząd.pap.pl