Powrót do rozmów – idą zmiany w oświacie

To, że zmiany w oświacie są potrzebne i wyczekiwane to fakt.

Czy 4 grudnia na planowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkaniu z ministrem Dariuszem Piontkowskim omówione zostaną tylko minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli na rok 2020, czy również zmiany systemowe wynagrodzeń i ogólnie finansowanie oświaty? Czas pokaże.

Przypominamy, że, zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2020 r. wzrosnąć mają wynagrodzenia tylko tych nauczycieli, których płace zasadnicze byłyby niższe od prognozowanej przyszłorocznej płacy minimalnej.

W projekcie MEN-u zaplanowany jest wzrost wynagrodzenia o 151 zł brutto dla:

  • nauczyciela stażysty z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego,
  • nauczyciela stażysty z licencjatem, z przygotowaniem pedagogicznym,
  • nauczyciela kontraktowego z licencjatem, bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium.

Wzrost wynagrodzenia o 154 zł brutto dla:

  • nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego,
  • nauczyciela kontraktowego z licencjatem i przygotowaniem pedagogicznym.

 

Redakcja