XIV Kongres Zarządzania Oświatą

OSKKO zaprasza na doroczny kongres kadry kierowniczej oświaty: dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych – największe w Polsce spotkanie kadry kierowniczej oświaty, w którym udział weźmie około 900 osób.

W Zakopanem, w dniach 30.09–2.10.2019 r. podejmiemy m.in. takie tematy:

• Jak nie zmarnować talentów polskich dzieci.

• Jak zapewnić status i rozwój polskich nauczycieli?

• Społeczno-samorządowa debata oświatowa – polska edukacja 2035.

• Warsztat dyrektora.

• Moduł samorządowy.

• Moduł przedszkolny.

• Moduł kształcenia zawodowego.

• Blok programowy: praca z uczniem, kształcenie, wychowanie i relacje w szkole.

Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie http://www.oskko.edu.pl/kongres