Wynagrodzenie nauczycieli – MEiN przedstawiło propozycję zmian

W dokumencie przesłanym przez MEiN do związków zawodowych i korporacji samorządowych przedstawiono propozycje szeregu zmian, w tym dotyczących wynagrodzeń nauczycieli. Na czym miałyby polegać zmiany? Podwyżka wynagrodzenia w wysokości od 454 do 551 zł wiązałaby się m.in. ze zwiększeniem pensum o dwie godziny, likwidacją części godzin ponadwymiarowych i niektórych dodatków oraz ograniczeniem świadczeń z ZFŚS. Dokument spotkał się z falą sprzeciwu środowiska nauczycielskiego wyrażonego m.in. przez przedstawicieli ZNP.

Na wtorek, 18 maja zaplanowane jest kolejne spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele ministerstwa, związków zawodowych i samorządów będą dyskutować na temat przedstawionych przez MEiN propozycji w trybie stacjonarnym.

Źródło: glos.pl; samorzad.pap.pl