search

Ruszyły nabory do konkursów ministra kultury na 2023 rok

02 listopada 2022
Ruszyły nabory do konkursów ministra kultury na 2023 rok

Do 30 listopada br. można składać wnioski do 30 programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2023 rok. W zdecydowanej większości z nich mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje samorządowe. Wsparcie finansowe w ramach programów ministra mogą otrzymać działania z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujące m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, działania promujące czytelnictwo, a także projekty infrastrukturalne.

Programy mają na celu dofinansowanie zadań o charakterze projektowym z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów.

Źródło: samorzad.pap.pl