Statut szkoły rozwiązaniem problemu udostępniania klasówek i sprawdzianów?

Nauczyciel obowiązany jest pokazać sprawdzoną klasówkę czy sprawdzian zarówno uczniowi, jak i jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Problem stanowi tylko odpowiedź na pytanie: kiedy i jak to zrobić?

Zgodnie z art. 44e ust. 4 Ustawy o systemie oświaty szkoła ma obowiązek udostępnienia sprawdzonych i ocenionych uczniowskich prac, bez konieczności wystąpienia o to przez osoby zainteresowane. Ustawa nie reguluje jednak formy udostępniania, co pozwala na jej ustalenie w szkolnym statucie. W niektórych szkołach warunki uzyskiwania dostępu do prac określono bardzo szczegółowo, ograniczając je np. do zebrań z rodzicami lub dyżurów nauczycielskich.

Co jednak w sytuacji, gdy statut nie określa formy udostępnienia? Decyzja zależy wtedy od grona pedagogicznego. Pamiętać należy o tym, aby została ona zaakceptowana przez uczniów i ich rodziców, którzy mają prawo do własnych wniosków i propozycji w tym zakresie.

Redakcja