MEiN: Nie zamierzamy likwidować szkół specjalnych ani poradni psychologiczno-pedagogicznych

Nie ma planów likwidacji szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych ani statusu nauczyciela pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznych – zadeklarował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Co wymaga zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Zdaniem MEiN dostęp do psychologów i pedagogów w szkołach jest nierówny. W skali kraju to średnio 0,73 etatu specjalisty na szkołę. Na wsi przypada 0,47 etatu specjalisty. Wzmocnienia wymaga profilaktyka i system wsparcia rodziny. Brakuje koordynacji międzyresortowej w udzielaniu pomocy. Ponadto rośnie liczba dzieci, u których stwierdza się potrzebę kształcenia specjalnego (obecnie to ponad 200 tys., tj. prawie 4 proc. populacji uczniów). Wzrasta również liczba zaburzeń psychicznych i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Odpowiedzią na te problemy mają być zmiany, nad którymi obecnie pracuje resort edukacji.

Źródło: gov.pl; prawo.pl