search

Podział subwencji oświatowej na nowych zasadach

04 lipca 2022
Podział subwencji oświatowej na nowych zasadach

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt nowelizacji zawierającej przepisy umożliwiające dokonanie podziału subwencji oświatowej po wprowadzeniu zmian w awansie zawodowym nauczycieli, w tym zmniejszeniu liczby stopni awansu zawodowego. W związku z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli początkujących konieczne jest określenie zasad dokonania podziału kwoty przewidzianej na ten cel, tj. 251 mln 200 tys. zł, o którą została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej. Przy podziale zwiększonej kwoty subwencji oświatowej zaproponowano nowy sposób liczenia wskaźnika płacowego. Do liczenia nowego wskaźnika (Wa2,i) będzie brana pod uwagę liczba etatów nauczycieli stażystów i kontraktowych, gdyż brak jest danych o liczbie nauczycieli początkujących, które będą dostępne od września 2022 r.

Źródło: portalsamorzadowy.pl