search

ZNP krytycznie o projekcie budżetu na oświatę

28 października 2022
ZNP krytycznie o projekcie budżetu na oświatę

26 października, podczas wspólnego posiedzenia Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posłowie rozpatrzyli i zaopiniowali dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w zakresie oświaty i wychowania. Przedstawiciel ZNP, wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, przedstawił negatywne stanowisko ZNP do projektu budżetu na oświatę.

„Wysokość subwencji oświatowej nie zabezpiecza prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty, a planowane nakłady na część oświatową nie spełniają postulatu ZNP o co najmniej 20 proc. wzroście wynagrodzeń w oświacie” – wskazał wiceprezes ZG ZNP, Krzysztof Baszczyński. Wyraził również negatywną opinię do tzw. Ustawy okołobudżetowej, która modyfikuje wydatki finansowane z budżetu państwa w zakresie świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy, jak również pragmatyki nauczycielskiej. Opinia ZNP została przekazana przewodniczącym KWRiST.

Źródło: portalsamorzadowy.pl