Powrót uczniów do szkół? ZNP apeluje o konkretne rozwiązania

Jak dotąd nie ma decyzji w sprawie powrotu uczniów do szkół w nowym roku szkolnym. Jednak MEN zapowiada, że po wakacjach zajęcia będą odbywały się stacjonarnie  i sugeruje, by decyzję o zamknięciu szkoły – po wykryciu koronawirusa wśród uczniów lub pracowników – podejmowali dyrektorzy. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o przygotowanie szkół na różne warianty.

ZNP bije na alarm

Związkowcy podkreślają, że w rozporządzeniu dotyczącym nauczania zdalnego jest wiele nieścisłości. Ponadto, ich zdaniem, powinny zostać opracowane warianty dotyczące nauki stacjonarnej, zdalnej czy hybrydowej, a tymczasem nieznane są ani wytyczne GIS, ani wiążące decyzje resortu edukacji w tej sprawie. Jeżeli od września będzie nauczanie stacjonarne i np. okaże się, że liczba uczniów w klasach miałaby zostać zmniejszona, to wiąże się to z reorganizacją pracy szkół. Dyrektorzy powinni mieć czas na przygotowania – podkreślają związkowcy – a tego jest coraz mniej.

Źródło: gloswielkopolski.pl