search

ZNP zapowiada próbę powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego

29 sierpnia 2022
ZNP zapowiada próbę powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego

Jak informuje ZNP 30 sierpnia odbędzie się spotkanie oświatowych związków zawodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Celem spotkania jest próba wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych w zakresie walki o wyższe wynagrodzenia nauczycieli w 2022 roku.

24 sierpnia Prezydium ZG ZNP postanowiło:

  • zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji;
  • ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy;
  • wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

Źródło: znp.edu.pl