Podwyżki dla nauczycieli dopiero od września

Sejm odrzucił projekt wspierający nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował, aby podwyżki w wysokości 6% dla nauczycieli były przyznane od stycznia br., a nie od września.

Nauczyciele mieliby otrzymać podwyżkę we wrześniu 2020 roku, ale z wyrównaniem od stycznia. Niestety zaproponowane zmiany zostały odrzucone przez Sejm.

Nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Została jednak przyjęta inna poprawka dotycząca nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznane przez MEN oraz wojewodów, zgodnie z którą ustalane były w oparciu o kwotę bazową obowiązującą nie 1 stycznia 2018 r., ale 1 stycznia 2020 r. Według Ministerstwa Finansów chodzi o kwotę ok. 2,5 mln zł.