search

Wynagrodzenie nauczycieli wchodzących do zawodu wyższe o 20 proc.

08 sierpnia 2022
Wynagrodzenie nauczycieli wchodzących do zawodu wyższe o 20 proc.

We wrześniu kwota bazowa wynagrodzenia nauczycieli wchodzących do zawodu wzrośnie o 20 proc. Takie rozwiązanie przewiduje Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przyjęta przez Sejm RP. Po zakończeniu prac parlamentarnych nowelizacja ustawy trafi do podpisu Prezydenta RP. W nowym roku szkolnym wzrośnie również wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych dotychczas na stanowisku nauczyciela kontraktowego ze 111 proc. do 120 proc. kwoty bazowej.

Zmiany w systemie awansu zawodowego

Wynagrodzenie nauczycieli na pierwszym etapie rozwoju zawodowego wzrośnie w wyniku uproszczenia i odbiurokratyzowania systemu awansu zawodowego, tj. zmniejszenia liczby stopni awansu (likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego). Wprowadzone zostały także przepisy, dzięki którym zostanie skrócony okres awansu na stopień nauczyciela mianowanego z 6 na 4 lata. 

Źródło: gov.pl